Wonen in dialoog

Wonen in dialoog

vzw Squatina is een hecht netwerk van ambitieuze en gedreven professionals in de zorg. Het overkoepelt toonaangevende spelers met een unieke identiteit, bestaande uit verschillende woon- en zorggelegenheden, met een sterke verankering in West-Vlaanderen. Samen met een sterk team streeft Squatina naar geborgenheid voor de bewoners én de medewerkers en dit op een deskundige en bekwame manier. Door een sterke focus op innovatie zorgen wij voor een dynamische en harmonieuze werking.

Wonen in dialoog - Squatina
Woonzorgcentra
vzw Squatina omvat 3 woonzorgcentra. Woonzorgcentrum Engelendale in Brugge, Haerlebout in Middelkerke en ’t Ponton in Oostende.
gaw
vzw Squatina heeft twee groepen assistentiewoningen: GAW De Zandhille in Oostende en GAW Duinroos in Middelkerke.
CDV
vzw Squatina heeft één centrum voor dagverzorging, namelijk het CDV ’t Ponton in Oostende.
kv
vzw Squatina heeft één centrum voor kortverblijf, namelijk het CKV ’t Ponton in Oostende.
ADL
vzw Squatina heeft één complex voor ADL wonen: vzw ADL Cluster Oostende. Dit is een erkende en gesubsidieerde vergunde zorgaanbieder die gespecialiseerd is in het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap.

Squatina in cijfers

298
Bewoners
255
Medewerkers
81
Vrijwilligers
63
Stagiairs